ماه من غصه چرا؟

ماه من غصه چرا؟

تو مرا داری و من هر شب و روز

آرزویم همه خوشبختی توست

ماه من

دل به غم دادن و از یاس سخن‌ها گفتن

کار آنهایی نیست

که خدا را دارند

ماه من

غم و اندوه اگر هم روزی

مثل باران بارید

یا دل شیشه‌ای ات

از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست

با نگاهت به خدا

چتر شادی وا کن

و بگو با دل خود

که خدا هست خدا هست هنوز

او همانیست که در تارترین لحظه شب

راه نورانی امید نشانم می‌داد

او همانیست که هر لحظه دلش می‌خواهد

همه زندگی‌ام

غرق شادی باشد

 

قیصر امین پور

....................

+هنوز یک فصل ریاضی هم نخوندم ..

+فردا می خوام برم کتابخونه اما هیچ حوصله ای ندارم..

(نیاز به اع‍ــــــــــــتماد به نفس بیشتری دارم..)

اهم..یه چیز جالب..

در پی اتفاق تاسف برانگیز نخریدن روزنامه جیم به مدت سه هفته پیاپی در حالی که بسیار ناراحت بودیم شنبه داداشم به طور اتفاقی با یک عدد جیم کاغذی بارون خورده وارد خونه شد و ما فهمیدیم که این روزنامه از پنج شنبه در سوپر محله باقی مانده بود..!

خوشحال گشتیم!

روز شماری امتحان های مضحک و مسخره:پن‍ـــــــــــــــــــــج روز دیگه..

یعین اینقد حس خوبی بهم دست میده وقتی اینو میبینم..فقط پنج روز..!

/ 0 نظر / 60 بازدید